Dodaj segregator

Można dodać segregator:

 1. Kliknij Administracja na pasku narzędzi.
 2. Kliknij Ustawienia projektu.
 3. Kliknij Dodaj segregator w panelu zawartości, aby dodać segregator.
  Zostanie wyświetlone okno Dodaj segregator.
 4. Wprowadź nazwę nowego segregatora.
 5. Jeśli dotyczy, włącz Pokaż tylko dokumenty ze statusem.

  Wybierz odpowiednie statusy.

 6. Wybierz domyślne prawa dostępu dla wszystkich ról.
 7. Kliknij Dodaj.
Wyskakujące okno poinformuje o pomyślnym dodaniu segregatora.