Dodaj odbiorców

  1. Wprowadź nazwę członka projektu lub wprowadź listę e-mail w polu Do okna komunikacji.

    Listy e-mail są tworzone przez administratora projektu.

  2. Jeśli ma to zastosowanie, edytuj listę e-mail:
    1. Wybierz listę e-mail.
    2. Odznacz pole wyboru obok członka projektu.
Ważne: Można dodawać tylko tych odbiorców, którzy mogą wyświetlać dany element.Administrator projektu musi przyznać ci dostęp do komunikacji z innymi członkami projektu.