Książka adresowa

Narzędzie Książka Adresowa pozwala na:
  • Zarządzaj wszystkimi kontaktami projektu.
  • Kategoryzuj kontakty według organizacji.
  • Używanie różnych książek adresowych w projekcie.
  • Pobierz elektroniczne wizytówki.
Uwaga: Jeśli kontakt jest użytkownikiem Bricsys 24/7, na jego zdjęciu profilowym pojawi się niebieska chmurka.