Administracja

Przegląd

Narzędzie Administracja umożliwia administratorom projektu konfigurowanie środowiska projektu i zarządzanie nim.Tylko administratorzy projektu mogą zobaczyć i używać tego narzędzia.

Narzędzie Administracja jest podzielone na różne kategorie:
 • Ustawienia projektu

  Wprowadź lub edytuj podstawowe informacje o projekcie i zmień jego ustawienia.

 • Konfiguracja projektu

  Wyświetlanie, dodawanie lub edytowanie struktury projektu i praw dostępu do ról w poszczególnych folderach.

  Synchronizacja z LetsBuild.

 • Użytkownicy

  Wyświetlanie, zapraszanie lub usuwanie użytkowników oraz przypisywanie im ról.

 • Role

  Wyświetlanie, importowanie, kopiowanie, edytowanie lub usuwanie ról.

 • Relacje

  Zarządzanie relacjami.

 • Administratorzy

  Określa, do których sekcji administrator ma dostęp.

 • Dostęp do aplikacji

  Włącz lub wyłącz dostęp aplikacji innych firm do projektu i ustaw uprawnienia dla ról.

 • Dostęp do wpisów formularza

  Wyświetlanie lub edytowanie praw dostępu do formularzy.

 • Raport z audytu

  Wyszukiwanie wszystkich działań w projekcie.

 • Kosz

  Przywracanie dokumentów i folderów z kosza do projektu lub trwałe usuwanie elementów.