Adnotacje

Adnotacje umożliwiają komentowanie określonego obszaru dokumentu.