Dostęp do aplikacji

Dostęp do aplikacji umożliwia:
  • włączanie lub wyłączanie dostępu aplikacji innych firm do projektu
  • ustawić uprawnienia dla ról.