Przypisywanie roli do użytkownika

  1. Kliknij Administracja na pasku narzędzi.
  2. Kliknij Użytkownicy.
  3. Wybierz użytkownika.
  4. Kliknij Przydziel role.
    Zostanie wyświetlone okno Przydziel role.
  5. Zaznacz lub odznacz role, które chcesz zastosować do użytkownika.
  6. Kliknij Przydziel.
Wyskakujące okno poinformuje o pomyślnej edycji ról.