Konsultowanie, komentowanie, edytowanie lub usuwanie zadań

Skonsultuj zadanie

 1. Kliknij Zadania .
 2. Kliknij zadanie, aby wyświetlić jego szczegóły.
 3. Kliknij Rozwiąż, aby rozwiązać zadanie.Po wykonaniu tej czynności zadanie nie będzie już wyświetlane na liście zadań.

Komentarz do zadania

 1. Kliknij Komentarze.
 2. Wpisz komentarz w polu komentarza i wybierz Dodaj.

Edycja zadania

 1. Kliknij obok zadania i wybierz Edytuj.
 2. Edytuj nazwę, opis, odbiorcę, termin i/lub załączniki.
 3. Wybierz Edytuj.

Usuwanie zadania

 1. Kliknij obok zadania i wybierz Edytuj.
 2. Zostanie wyświetlone ostrzeżenie z prośbą o potwierdzenie.
 3. Kliknij Anuluj, aby anulować usuwanie, kliknij Usuń, aby usunąć zadanie.