Kopiowanie folderu

Można przenieść jeden lub więcej folderów:

  1. Kliknij Administracja na pasku narzędzi.
  2. Kliknij Ustawienia projektu.
  3. Wybierz odpowiednie foldery w okienku zawartości.
  4. Jeśli ma to zastosowanie, kliknij przycisk trzykropka w górnej części panelu zawartości.
  5. Kliknij Kopiuj.
    Zostanie wyświetlone okno Przenieś folder.
  6. Wybierz folder docelowy.
  7. Jeśli ma to zastosowanie, włącz Uwzględnij podfoldery.
  8. Kliknij Kopiuj.
Wyskakujące okno poinformuje o przeniesieniu folderu.