Pobierz dokument

Istnieją dwa sposoby pobrania dokumentu na urządzenie mobilne:

  1. Wybierz dokument na liście dokumentów.

    Dokument zostanie otwarty.

  2. Naciśnij .

    Szczegóły dokumentu zostaną otwarte.

  3. Stuknij w prawym górnym rogu dokumentu.

  4. Kliknij Pobierz.

Lub

  1. Kliknij po prawej stronie dokumentu na liście dokumentów.

  2. Kliknij Pobierz.

Dokument zostanie zapisany w folderze pobierania.