Edycja roli

Rolę można edytować:

 1. Kliknij Administracja na pasku narzędzi.
 2. Kliknij Role.
 3. Wybierz rolę w okienku zawartości.
 4. Kliknij Edytuj rolę.
  Zostanie wyświetlone okno Edytuj role.
 5. Edytuj odpowiednie szczegóły roli:
  • Kolor
  • Nazwa roli
  • Przypisywanie użytkowników do roli:
   1. Wyszukiwanie członków projektu.
   2. Wybierz odpowiednich członków projektu.
  • Włącz lub wyłącz Używaj jako listy e-mail.
  • Włącz lub wyłącz Możliwość wysyłania powiadomień i przeglądania historii.
  • Włącz lub wyłącz Użytkownicy mają dostęp do wersji dokumentów.
  • Włącz lub wyłącz Użytkownicy mogą zmienić swój profil.
   Uwaga: To ustawienie jest zalecane.
  • Włączenie lub wyłączenie dostępu do aplikacji "Raporty".
  • Włącz lub wyłącz Może tworzyć zadania.
 6. Kliknij Edytuj.
Wyskakujące okno poinformuje o pomyślnej aktualizacji roli.