Edycja załączonego przepływu pracy

Załączony przepływ pracy można edytować.

  1. Kliknij Administracja na pasku narzędzi.
  2. Kliknij Ustawienia projektu.
  3. Kliknij odpowiednią ikonę przepływu pracy obok folderu w panelu zawartości.
    Zostanie wyświetlone okno Edytuj dołączone przepływy pracy.
  4. Dostosuj odpowiednie ustawienia.
  5. Kliknij Potwierdź.
Wyskakujące okno poinformuje o pomyślnej edycji przepływu pracy.