Okno główne

Okno główne odpowiada wybranemu narzędziu.

Legenda:
  1. Pasek projektu
  2. Pasek narzędzi
  3. Menu narzędzi
  4. Okienko zawartości
  5. Wyświetlanie przycisków

Główne okno Bricsys 24/7 zawiera:

Pasek projektu

Poziomy pasek projektu znajduje się w górnej części ekranu Bricsys 24/7.

Pasek projektu zawiera:
  • Wybrany projekt
  • Pasek wyszukiwania
  • Obrazek profilu/ikony

Pasek narzędzi

Pionowy pasek narzędzi znajduje się w lewym górnym rogu ekranu Bricsys 24/7.

Pasek narzędzi zawiera różne narzędzia, do których masz dostęp:

Ikona Nazwa Opis
Pliki Umożliwia przeglądanie dokumentów projektowych i monitorowanie wszystkich działań związanych z projektem.
Książka adresowa Umożliwia zarządzanie i kategoryzowanie wszystkich kontaktów projektowych.
Zadania Pozwala znaleźć wszystkie zadania i filtrować je według folderu lub przepływu pracy.

Wyświetla liczbę otwartych zadań.

Wiadomości Umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości do i od innych członków projektu.
Przepływy pracy Umożliwia projektowanie i edytowanie przepływów pracy za pomocą intuicyjnego edytora "przeciągnij i upuść".
Formularze Umożliwia tworzenie formularzy i przechowywanie metadanych za pomocą intuicyjnego systemu "przeciągnij i upuść".
Raporty Umożliwia przeglądanie przepływów pracy poprzez filtrowanie według ram czasowych, przepływu pracy, folderów i przypisanych aktorów do zadań.
Administracja Umożliwia administratorom projektu zarządzanie projektem.
Wskazówka: Aby rozwinąć pasek narzędzi, kliknij Rozwiń menu w lewym dolnym rogu ekranu Bricsys 24/7.

Menu narzędzi

Pionowe menu narzędzi odpowiada wybranemu narzędziu.

Wskazówka: Aby rozwinąć pozycję menu, kliknij ikonę strzałki obok danej pozycji.

Okienko zawartości

Obiekty w wybranym folderze zostaną wyświetlone w panelu zawartości. Okienko zawartości odpowiada wybranemu narzędziu.

Wyświetlanie przycisków

Przyciski widoku odpowiadają wybranemu narzędziu i folderowi.

Ikona Nazwa Opis
Zmień widok Umożliwia wyświetlenie AKTYWNOŚCI i SZCZEGÓŁÓW. W przypadku pliku BIM wyświetlanę są również DANE.


Zmień widok Umożliwia zmianę widoku zawartości na widok miniatur.
Zmień widok Umożliwia zmianę widoku zawartości na widok listy.
Inspektor Umożliwia pokazywanie lub ukrywanie określonych kolumn. Podczas pracy z metadanymi wyświetlane są tu również dodatkowe kolumny metadanych.
Filtr Umożliwia filtrowanie elementów w wybranym folderze.
Sortowanie Umożliwia sortowanie elementów w wybranym folderze.