Zarządzanie projektem

Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat zarządzania aktywnymi i zarchiwizowanymi projektami.