Przenoszenie przepływu pracy

Przepływ pracy można przenieść:

 1. Kliknij Przepływy pracy na pasku narzędzi.
 2. Wybierz folder przepływu pracy w menu narzędzi.
 3. Wybierz przepływ pracy w okienku zawartości.
 4. Kliknij przycisk wielokropka w górnej części panelu zawartości.
  Pojawi się menu kontekstowe.
 5. Kliknij Przenieś.
  Zostanie wyświetlone okno Przenieść przepływ(y) pracy.
 6. Wybierz foldery, do których chcesz przenieść przepływ pracy.
  Wskazówka: Przepływ pracy można przenieść do bieżącego lub innego projektu.
 7. W razie potrzeby edytuj nazwę i wprowadź opis.
 8. Kliknij Przenieś.
Wyskakujące okno poinformuje o pomyślnym przeniesieniu przepływu pracy.