Zadania

Narzędzie Zadania pozwala na:
  • utworzyć nowe zadanie dla siebie lub innych (zgodnie z posiadanymi prawami dostępu)
  • sprawdzić otwarte zadania przypisane do użytkownika
  • sprawdzić zadania, które są zaległe i przypisane do ciebie
  • przeglądanie ukończonych zadań
  • eksportowanie otwartych lub ukończonych zadań