Przegląd zadań według użytkownika

Można zapoznać się ze szczegółowym przeglądem zadań według użytkownika:

  1. Kliknij Raporty na pasku narzędzi.
  2. W menu narzędzi:
    • Kliknij Tabela projektu , aby zobaczyć najważniejsze zadania.
    • Kliknij Przez użytkownika , aby zobaczyć wszystkie zadania.
  3. Wybierz odpowiedni wiersz w panelu zawartości.
Lista zadań jest wyświetlana w okienku zawartości.
Wskazówka: Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować elementy.