Promowanie głównej wersji

Można promować ostatnią rewizje do wersji głównej:

 1. Kliknij Pliki na pasku narzędzi.
 2. Wybierz odpowiedni folder.
 3. Wybierz dokument, który chcesz promować.
 4. Kliknij przycisk wielokropka w górnej części panelu zawartości.
  Pojawi się menu kontekstowe.
 5. Kliknij Promuj główną wersję.
  Zostanie wyświetlone okno Promuj główną wersję.
 6. Kliknij OK, aby potwierdzić.
 • Wyskakujące okienko informuje, że główna wersja jest promowana.

  Jeśli ma to zastosowanie, kliknij Wyślij powiadomienie w wyskakującym oknie, aby poinformować użytkowników pocztą e-mail.

 • Zaktualizowany dokument zostanie wyświetlony w okienku zawartości.

  Przykład: .