Konfiguracja przepływu pracy

Ten rozdział zawiera informacje o tym, jak utworzyć przepływ pracy w przeglądarce przepływów pracy, edytować go, opublikować i dołączyć do dokumentu lub folderu, jeśli chcesz automatycznie uruchamiać przepływ pracy po przesłaniu nowego dokumentu.