Udostępnianie folderu

Folder można udostępnić osobie kontaktowej, która nie jest członkiem projektu:

 1. Kliknij Pliki na pasku narzędzi.
 2. Wybierz (pod)folder, który chcesz udostępnić w menu narzędzi.
 3. Kliknij przycisk wielokropka w górnej części panelu zawartości.
  Pojawi się menu kontekstowe.
 4. Kliknij Udostępnij folder.
  Zostanie wyświetlone okno Udostępniony link.
 5. Włącz Udostępnianie publiczne.
  Tworzony jest unikalny adres URL.
 6. Jeśli ma to zastosowanie, kliknij przycisk obok adresu URL, aby skopiować adres URL do schowka.
 7. Kliknij OK.
Adres URL można udostępnić osobie kontaktowej.