Pokaż dostęp do folderów

Można wyświetlić dostęp do folderu:

  1. Kliknij Administracja na pasku narzędzi.
  2. Kliknij Role.
  3. Wybierz rolę w okienku zawartości.
  4. Kliknij Pokaż dostęp do folderu.
Okienko zawartości konfiguracji projektu wyświetla uprawnienia według folderu dla wybranej roli.