Inne aplikacje

Możesz użyć Bricsys 24/7 Panel w BricsCAD BIM, aby połączyć swój projekt BIM z chmurą.

Ponadto zalecamy następujące aplikacje innych firm:
  • LetsBuild
  • TIQ
  • SmartCheckups
  • C-SITE
  • KYP Project
  • ArchiSnapper