Przeniesienie organizacji

Organizację można przenieść do innej książki adresowej.

 1. Kliknij Książka Adresowa na pasku narzędzi.
 2. Wybierz książkę adresową w menu narzędzi.
 3. Wybierz organizację w panelu zawartości.
 4. Kliknij przycisk wielokropka w górnej części panelu zawartości.
  Pojawi się menu kontekstowe.
 5. Kliknij Przenieś organizację.
  Zostanie wyświetlone okno Kopiuj.
 6. Wybierz książkę adresową, do której chcesz przenieść organizację.
 7. Włącz opcję Uwzględnij wszystkich członków organizacji, jeśli chcesz przenieść również kontakty wybranej organizacji.
 8. Kliknij Przenieś.
Wyskakujące okno poinformuje o pomyślnym przeniesieniu organizacji.