Prześlij dokument

Możesz przesłać jeden lub więcej dokumentów:

  1. Otwórz folder, do którego chcesz przesłać dokumenty.

  2. Naciśnij .

  3. Kliknij Urządzenie, aby przesłać dokument(y) z urządzenia.

    Kliknij Camera, aby zrobić zdjęcie na urządzeniu mobilnym.

  4. Wprowadź metadane.
  5. Stuknij Wyślij.