Wyświetlanie dokumentu

Istnieją dwa sposoby wyświetlania dokumentu:

  1. Wybierz dokument na liście dokumentów.

Lub

  1. Kliknij po prawej stronie dokumentu na liście dokumentów.
  2. Kliknij Zobacz.

Dokument zostanie otwarty.