Okno dialogowe Dodaj skalę

Okno dialogowe Dodaj skalę umożliwia dodanie do listy nowego współczynnika skali.

  1. Nazwa skali
  2. Właściwości skali

Nazwa skali

Określa nazwę wagi, która będzie wyświetlana na liście skal.

Właściwości skali

Określa współczynnik skali na papierze (rozmiar podczas drukowania) i jednostkach rysunku.