Rysowanie łuków

Domyślną metodą rysowania łuków kołowych jest określenie trzech punktów: punktu początkowego, drugiego i końcowego.

Inne metody rysowania łuków można znaleźć w podmenu Łuk w menu Rysuj oraz na pasku narzędzi Łuki.

Narzędzie Arc jest dostępne na:

 • Menu Rysuj.
 • Pasek narzędzi Rysuj.
 • Panel wstążki Rysuj.
 • Zakładka Rysuj w Kwadracie Bez zaznaczenia.

Generalna procedura

 1. Uruchom polecenie ARC.

  Monituje: Określ punkt początkowy łuku.

 2. Określ punkt.

  Monituje: Podaj drugi punkt lub [Kąt/Środek/Kierunek/Koniec/Promień]:

 3. Określ punkt.

  Prosi Cię: Punkt końcowy:

 4. Określ punkt.

Edycja łuku

 1. Wybierz łuk.

  Właściwości łuku są wyświetlane w panelu Właściwości.

 2. Wpisz nową wartość wŚrodek,Promień,Kąt początkowylubKąt kąńcowy, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciśnij klawisz Esc, aby zatrzymać edycję łuku.