Licencja sieciowa: aktywacja offline (ręczna)

Jeśli Twój komputer nie jest połączony z Internetem, możesz aktywować licencję ręcznie za pomocą innego komputera podłączonego do Internetu.

Note: Nie można dezaktywować licencji aktywowanych ręcznie.
 1. Kliknij skrót Aktywacja licencji w menu Start systemu operacyjnego.

  C:\Program Files (x86)\Bricsys\Bricsys Network License Manager\actNetworkLicense.exe

  Otworzy się okno dialogowe Bricsys License Manager - Activate Network License .

 2. Skopiuj pełną zawartość pola Identyfikator hosta komputera .

 3. Zaloguj się na stronie Bricsyshttps://www.bricsys.com/ na komputerze podłączonym do internetu.

 4. Kliknij ikonę Moje konto ( ) i wybierz z menu Zarządzaj licencjami .

  Upewnij się, że logujesz się na konto Bricsys swojej firmy, które zawiera licencję sieciową. W razie potrzeby skontaktuj się z opiekunem klienta Bricsys.

 5. Najedź kursorem na klucz licencyjny, który chcesz aktywować i kliknij ikonę ołówka ().

  Zostanie wyświetlony ekran Szczegóły licencji .

 6. Kliknij opcję Aktywacja ręczna .

 7. W polu Host ID wklej identyfikator hosta komputera, na którym chcesz zainstalować program .BricsCAD®

 8. Kliknij przycisk Aktywuj .

  Plik licencji jest generowany i udostępniany do pobrania.

 9. Kliknij przycisk Pobierz plik licencji .

  Plik licencji BricsCADV.lic jest pobierany do domyślnego folderu pobierania.

 10. Skopiuj plik licencji na serwer, do folderu instalacyjnego Bricsys Network License Manager (domyślnie: C:\Program Files (x86)\Bricsys\Bricsys Network License Manager).).

 11. Przeprowadź ponowne wczytanie/restart serwera z interfejsu WWW RLM: localhost: 5054, aby menedżer licencji Reprise używał rozszerzenia pliku .lic.