Instalacja interaktywna

 1. Kliknij dwukrotnie plik instalatora.
 2. Kliknij Dalej.
 3. Zaznacz pole wyboru, aby zaakceptować Umowa licencyjna .
 4. Kliknij Dalej.
 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaakceptuj domyślny folder instalacyjny.
  • Kliknij przycisk Zmień... i wybierz folder instalacyjny.
 6. Kliknij Dalej.
 7. Kliknij Zainstaluj, aby rozpocząć instalację.
 8. Wybierz, czy chcesz dodać skrót na pulpicie i / lub wyświetlać informacje o wersji po zakończeniu procesu instalacji.
 9. Kliknij Dalej.
 10. KliknijZakończ, aby zakończyć proces instalacji.
BricsCAD® jest zainstalowane.