Panel BIM BCF

Panel BIM BCF umożliwia powiązanie ze sprawą informacji, takich jak komentarz, zrzut ekranu, lista zaangażowanych obiektów i widok z kamery.

  1. Menu
  2. Połącz się z usługą
  3. zaimportuj plik BCF

Menu

Otwiera menu główne panelu BIM BCF.

Zaimportuj plik BCF
Umożliwia importowanie plików BIM Collaboration Format (*.bcf,*.bcfzip).
Zaloguj się za pomocą usługi niestandardowej
Umożliwia połączenie z usługą w chmurze w celu rozpoczęcia współpracy nad problemami w rysunkach.
Zaloguj się za pomocą usługi niestandardowej
Umożliwia połączenie z usługą w chmurze w celu rozpoczęcia współpracy nad problemami w rysunkach.
Odśwież
Zapewnia dostęp do najnowszych aktualizacji na wypadek pracy w chmurze.
Wyczyść źródła
Rozłącza Cię z usługą w chmurze, jeśli jesteś online, lub zamyka plik .bcf plik, jeśli pracujesz na importowanym .bcf pliku .lic.

Połącz się z usługą

Otwiera okno dialogowe Logowanie niestandardowe.

zaimportuj plik BCF

Wyświetla okno dialogowe Wybierz plik BIM Collaboration Format do importu.