ENABLEHYPERLINKTOOLTIP (variable système)

Infobulle hyperlien

Active/désactive l’affichage de l'infobulle de l’hyperlien.

BricsCAD only

Type:

Preference

Saved in:

Off

Possible values:

Désactivé (0) : Désactiver l'info-bulle hyperlien

Activé (1): Activer infobulle hyperlien