DmPushPull

Polecenia

DmPushPull

Informacje

Narzędzie Wepchnij / wyciągnij umożliwia dodawanie i usuwanie objętości z brył poprzez przesuwanie podświetlonych ścian.
Uwaga: Uwaga: Narzędzie Wepchnij / wyciągnij ma zastosowanie do płaskich, cylindrycznych, kulistych, stożkowych i toroidalnych ścian bryły.


Aby uzyskać więcej informacji na temat tego polecenia, odwiedź artykuł dotyczący poleceń DmPushPull .

Procedura: Za pomocą narzędzia Wepchnij / Wyciągnij dodaj lub usuń objętość bryły

Poniżej przedstawiono ogólne kroki dodawania lub usuwania objętości z brył za pomocą narzędzia Wepchnij / Wyciągnij.
  1. Zaznacz dowolną ścianę (bryły) bryły na rysunku.
  2. Wybierz narzędzie Wciśnij/pociągnij na karcie Model w Quad.
  3. Przesuń kursor, aby pociągnąć podświetloną ścianę.
    Poniższy film przedstawia wyróżnione zachowanie twarzy. Wybrana twarz porusza się dynamicznie, dodając lub usuwając objętość.


  4. Określ punkt na rysunku lub wprowadź wartość w polu wymiaru dynamicznego, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zaakceptować zmiany.