Przecięcie przyciągania elementów 3D

Przyciąganie elementu Przecięcie 3D umożliwia przyciąganie kursora do przecięcia powierzchni z elementami liniowymi.

Łącznie z:

  • Linie
  • Segmenty polilinii
  • Krawędzie 3D
  • Biegunowe linie śledzenia
  • Linie śledzenia przyciągania jednostek
  1. Przyciąganie elementu przecięcia 3D.