Licencja pojedyncza lub zbiorcza: aktywacja online

BricsCAD® wymaga połączenia z Internetem.
 1. Uruchom BricsCAD®.
  Note: Po wygaśnięciu okresu próbnego kliknij Aktywuj licencję na Launcher BricsCAD i przejdź do kroku 5.
 2. Uruchom polecenie LICENSEMANAGER.
  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżer licencji BricsCAD.
 3. Kliknij Zarządzaj licencją.
  Wyświetlone zostanie okno dialogowe Informacje licencyjne.
 4. Kliknij przycisk Modyfikuj.
  ten Menedżer licencji BricsCAD > Aktywuj BricsCAD wyświetla się okno dialogowe:
 5. Wklej swój klucz licencyjny w polu Klucz licencyjny.
 6. Kliknij przycisk OK .
  • Twój klucz licencyjny jest rejestrowany przez Internet.
  • Po pomyślnej aktywacji klucza licencyjnego zostanie wyświetlone okno dialogowe.
 7. Przeczytaj tekst w oknie dialogowym i kliknij przycisk Rozumiem.