Licencja sieciowa: aktywacja online

Aktywacja licencji BricsCAD® wymaga połączenia z Internetem.
  1. Kliknij skrót License activation w menu Start systemu operacyjnego.

    C:\Program Files (x86)\Bricsys\Bricsys Network License Manager\actNetworkLicense.exe

    Otworzy się okno dialogowe Bricsys License Manager - Activate Network License .

  2. Wprowadź nową licencję sieciową w polu Klucz licencyjny i kliknij OK.

  3. Kliknij skrót do administrowania serwerem licencji w menu Start systemu operacyjnego, aby otworzyć Administrację serwera licencji Reprise.

  4. Kliknij opcję Reread / Restart Servers w lewym menu.