Dodawanie przepływu pracy do segregatora

Przepływ pracy można dodać do jednego lub kilku segregatorów:

 1. Kliknij Przepływy pracy na pasku narzędzi.
 2. Wybierz folder przepływu pracy w menu narzędzi.
 3. Wybierz przepływ pracy w okienku zawartości.
 4. Kliknij przycisk wielokropka w górnej części panelu zawartości.

  Pojawi się menu kontekstowe.

 5. Kliknij Dodaj do segregatora.

  Zostanie wyświetlone okno Dodaj do segregatora.

 6. Wybierz segregator(y), do których chcesz dodać przepływ pracy.
  Note: Jeśli folder jest dostępny, można wybrać segregator podrzędny, klikając strzałkę (1) obok nazwy folderu.
 7. Kliknij Dodaj.

  Wyskakujące okno poinformuje, że elementy zostały dodane do segregatorów.