Dodawanie wpisu do formularza

Można dodać wpis do formularza:

 1. Kliknij Formularze na pasku narzędzi.
 2. Wybierz odpowiedni folder formularza w menu narzędzi.
 3. Wybierz odpowiedni formularz w panelu zawartości.
 4. Kliknij Dodaj Wpis.
  Pojawi się odpowiednie pole formularza.
 5. Dostosuj ustawienia pola formularza.
 6. Kliknij Prześlij.
  Wyskakujące okienka informują o dodaniu wpisu i przesłaniu formularza.
 7. Kliknij Dodaj kolejny wpis lub ikonę X, aby powrócić do wybranego folderu formularzy.