Poproś o wsparcie

Możesz zgłosić problem:

  1. Kliknij Administracja na pasku narzędzi.
  2. Kliknij Ustawienia projektu.
  3. Kliknij Prośba wsparcia.
  4. Kliknij Nowa prośba wsparcia.
    Zostanie wyświetlony formularz Nowa prośba wsparcia.
  5. Wypełnij wszystkie pola.
  6. W stosownych przypadkach dodaj jeden lub więcej załączników.
  7. Kliknij Wyślij Prośbę o wsparcie .
Zostanie wyświetlony komunikat informujący o przesłaniu Prośby o wsparcie.