Dodaj folder

Można dodać folder:

  1. Kliknij Administracja na pasku narzędzi.
  2. Kliknij Ustawienia projektu.
  3. Kliknij Dodaj folder w panelu zawartości, aby dodać folder,
    Zostanie wyświetlone okno Dodaj folder.
  4. Wprowadź nazwę nowego folderu.
  5. Wybierz domyślne prawa dostępu dla wszystkich ról.
  6. Kliknij Dodaj.
Wyskakujące okno poinformuje o pomyślnym dodaniu folderu.