Dodaj podfolder

Można dodać podfolder:

 1. Kliknij Administracja na pasku narzędzi.
 2. Kliknij Ustawienia projektu.
 3. Wybierz odpowiedni folder w okienku zawartości.
 4. Kliknij przycisk wielokropka w górnej części panelu zawartości.
  Pojawi się menu kontekstowe.
 5. Kliknij Dodaj folder.
  Zostanie wyświetlone okno Dodaj nowy folder do.
 6. Wprowadź nazwę nowego folderu.
 7. Jeśli dotyczy, wprowadź opis.
 8. Włącz lub wyłącz Prawa dostępu do kopiowania z folderu nadrzędnego.
 9. Włączenie lub wyłączenie opcji Kopiuj metadane z folderu nadrzędnego.
 10. Włączenie lub wyłączenie opcji Kopiuj metadane z folderu nadrzędnego.
 11. Kliknij Dodaj.
Wyskakujące okna informują o pomyślnym dodaniu folderu i skopiowaniu włączonych elementów.