Dodaj metadane

Można dodać metadane:

 1. Kliknij Administracja na pasku narzędzi.
 2. Kliknij Ustawienia projektu.
 3. Wybierz odpowiedni folder w okienku zawartości.
 4. Kliknij przycisk wielokropka w górnej części panelu zawartości.
  Pojawi się menu kontekstowe.
 5. Kliknij Dodaj metadane.
  Zostanie wyświetlone okno Dodaj metadane.
 6. Wybierz formularz, aby dodać jego pola wejściowe do nowo przesłanych dokumentów.
 7. Wybierz pomiędzy Dokument i Rewizja.
 8. Jeśli dotyczy, włącz Zastosuj te dodatkowe dane (formularz) do wszystkich podfolderów tego folderu.
 9. Jeśli dotyczy, włącz opcję Zmień nazwę przesłanych dokumentów na podstawie zawartości pól.

  Z rozwijanego menu wybierz separator pól, którego chcesz użyć.

  Uwaga: Pozwala to na tworzenie poprawek.
 10. Jeśli dotyczy, włącz Użyj wartości domyślnych.

  Kliknij Edytuj wartości domyślne, jeśli chcesz edytować wartości domyślne w oknie Ustaw wartości domyślne.

  Kliknij Potwierdź, aby zapisać zmiany.

 11. Kliknij Potwierdź.
Wyskakujące okno poinformuje o pomyślnym dodaniu metadanych.