Dodawanie użytkownika do książki adresowej

 1. Kliknij Administracja na pasku narzędzi.
 2. Kliknij Użytkownicy.
 3. Wybierz użytkownika.
 4. Kliknij przycisk wielokropka w górnej części panelu zawartości.
  Pojawi się menu kontekstowe.
 5. Kliknij Dodaj do książki adresowej.
  Zostanie wyświetlone okno Dodaj do książki adresowej.
 6. Wybierz książkę adresową, do której chcesz dodać użytkownika.
 7. Kliknij Dodaj.
Wyskakujące okno poinformuje, że użytkownik został dodany do książki adresowej.