Dodaj adnotację

Adnotacje umożliwiają komentowanie określonego obszaru dokumentu.

 1. Wybierz dokument na liście dokumentów.

  Dokument zostanie otwarty.

 2. Naciśnij .

 3. Przeciągnij czerwony kwadrat do miejsca, które chcesz oznaczyć adnotacją.

 4. Kliknij Temat.

  • Wprowadź temat
  • (opcja) Wprowadź opis.
  • (opcja) Dodaj załącznik.
 5. Kliknij Wyślij.