Dodawanie dokumentu do segregatora

Dokument można dodać do jednego lub kilku folderów segregatora:

 1. Kliknij Pliki na pasku narzędzi.
 2. Wybierz odpowiedni folder.
 3. Wybierz dokumenty, które chcesz dodać do folderu segregatora.
 4. Kliknij przycisk wielokropka w górnej części panelu zawartości.

  Pojawi się menu kontekstowe.

 5. Kliknij Dodaj do segregatora.

  Zostanie wyświetlone okno Dodaj do segregatora.

 6. Wybierz segregator lub segregatory, do których chcesz dodać dokument.
  Note: Jeśli folder jest dostępny, można wybrać segregator podrzędny, klikając strzałkę (1) obok nazwy folderu.
 7. Opcjonalne: Kliknij Wybierz wersję, aby wybrać konkretną wersję w celu dodania jej do segregatora.
  Note: Jeśli nie wybierzesz wersji, w segregatorze zawsze będzie widoczna najnowsza wersja.
 8. Kliknij Dodaj.

  Wyskakujące okno poinformuje, że dokumenty zostały dodane do segregatorów.