Dodawanie hiperłącza do folderu

Można dodać hiperłącze do (pod)folderu:

 1. Kliknij Pliki na pasku narzędzi.
 2. Wybierz odpowiedni (pod)folder w menu narzędzi.
 3. Kliknij przycisk wielokropka w górnej części panelu zawartości.
  Pojawi się menu kontekstowe.
 4. Kliknij Dodaj hiperłącze.
  Pojawi się okno Nowe hiperłącze.
 5. Wprowadź nazwę.
 6. Dodaj łącze do zewnętrznej strony internetowej lub wewnętrznego dokumentu.
 7. Jeśli dotyczy, wprowadź opis.
 8. Kliknij Dodaj.