Polecenie -BEDYCJA

Edytuje jednostki tworzące blok.

BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM

Opis

Edytuje jednostki tworzące blok w środowisku edytora bloków, po wprowadzeniu nazwy bloku do wiersza poleceń. Opcjonalnie tworzy nowy blok.

Metoda

Istnieją dwie metody użycia polecenia -BEDYCJA:

  • Edytuj już istniejący blok.
  • Utwórz nowy blok.

Opcje w ramach polecenia

Nazwa bloku
Wprowadź nazwę bloku, aby otworzyć środowisko edytora bloków i rozpocząć edycję.
Uwaga: Wprowadź nieużywaną nazwę, aby utworzyć nowy blok.
?
Wyświetla listę istniejących bloków.