Polecenie OBIEKT

Otwiera okno dialogowe Ustawienia z rozwiniętą kategorią Tryb Punktów Charakterystycznych .

BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM

Alias: DDESNAP, DDOSNAP, OS, SETESNAP

Opis

Otwiera okno dialogowe Ustawienia z rozwiniętą kategorią Tryb Punktów Charakterystycznych w celu wyświetlenia i zmodyfikowania odpowiednich zmiennych systemowych.