Polecenie VLIDE

Otwiera zaawansowane środowisko programistyczne BricsCAD LISP (BLADE).

BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM

Opis

Otwiera zaawansowane środowisko programistyczne BricsCAD LISP (BLADE) do interaktywnej edycji i debugowania aplikacji LISP. Otwiera się ona w oknie zewnętrznej aplikacji, dzięki czemu może pozostać otwarta podczas pracy nad rysunkami w BricsCAD®. Można go przesuwać i zmieniać jego rozmiar za pomocą standardowych elementów sterujących oknem aplikacji.