Polecenie ZAMKNIJW

Zamyka wszystkie rysunki.

BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM

Alias: ZAMKNIJW

Opis

Zamyka wszystkie rysunki po ich zapisaniu. Jeśli wprowadzono zmiany w rysunkach od czasu ich ostatniego zapisania, okno dialogowe BricsCAD® oferuje możliwość zapisania każdego z tych rysunków przed ich zamknięciem .