Kompatybilność między Communicatorem a BricsCAD

BricsCAD Communicator® współpracuje zBricsCAD® Pro licencja lub wyższa.

Informacje

Dwa pierwsze numery produktów muszą się zgadzać. Na przykład BricsCAD 22.1.xx jest kompatybilny tylko z BricsCAD Communicatorem 22.1.xx. PoprzedniBricsCAD® wersje (V21 lub starsze) nie są kompatybilne.

Jest jeden wyjątek: dla BricsCAD Communicator® V21 wszystkieBricsCAD® wersje są zgodne, pod warunkiem, że główny numer wersji to 21.

Note:
  • BricsCAD Communicator® V22 instaluje się i działa niezależnie od poprzednich wersji.
  • Kompatybilność między BricsCAD Communicator® iBricsCAD® jest zawsze wymieniony w informacjach o wydaniu BricsCAD Communicator®, w sekcji Wersjonowanie . Informacje o wydaniu BricsCAD Communicator® są dostępne na stronie pobierania.

Zdecydowanie zalecamy korzystanie z najnowszej wersji głównego numeru wersji produktu.